Kapucínský kostel sv. Máří Magdaleny

Historie

Klášterní kostel sv. Maří Magdaleny - kapucínský

Na cestě z Františkova do Liberce pod Keilovým vrchem stávala kaplička Zvěstování P. Marie, kterou dal r. 1735 postavit Bernard Rieger. Na jejím místě a na přilehlém pozemku stojí dnes klášterní kostel řádu kapucínů zasvěcený sv. Marii Magdalské (Maří Magdaleně).

S rychlou výstavbou a zástavbou města Liberce vyvstala i zvýšená potřeba nových kostelů. Roku 1908 bylo mezi církevními úřady a městskou radou v Liberci rozhodnuto o stavbě nového kostela v nově vzniklé čtvrti, jehož správu by převzal kapucínský řád z tyrolské provincie. Protože rok 1908 byl v Rakousku-Uhersku jubilejním rokem šedesátileté vlády císaře Františka Josefa I. (1848 - 1908), dostal kostel jako mnohé jiné novostavby té doby název: Kaiser-Franz-Josef-Jubilaumskirche in Reichenberg.

Poloha pozemků pro kostel nebyla nijak příznivá. Dalším problémem bylo, že kostel musel zapadnout do celkového rámce zástavby Kailova vrchu. Projektanti stavby, architekti Max Kühn a Heinrich Fanta však všechny těžkosti terénu a stavby zvládli vynikajícím způsobem a nově zbudovaný kostel harmonicky zapadl do celé čtvrti. Stavební práce byly zadány Alfredu Hübnerovi. Hloubení základů bylo velmi náročné, ale pak šly práce rychle kupředu, takže v r. 1910 byla hrubá stavba dokončena. Následující rok byly prováděny vnitřní omítky, budovány terasy, pořízeno vnitřní vybavení. Dne 11. června 1911 byl kostel vysvěcen novým litoměřickým biskupem dr. Josefem Grossem. V témže roce byl postaven i klášter pro kapucíny.

Kostel je ve stylu pozdního baroka (proto má jen malou věž), sálový, klenutý, s třemi páry postranních kaplí, členěných toskánskými sloupy a s půlkruhovým zakončeným presbytářem. Vnitřek dává vyniknout hlavnímu oltáři zhotovenému v Mnichově. Kostel je 44m dlouhý (hala 5m, loď 28m, presbytář 11m). Hlavní loď je sloupy rozdělena na osm kaplí. V suterénu je umístěn sklep na palivo k ústřednímu topení. Exteriér je bohatě členěn terasou s velkými schody a balustrádou 1). I když kostel působí dojmem bohatosti, přece z něho dýchá duch kapucínského řádu.

Kostel toho času neslouží bohoslužebným účelům a potřebuje nutnou opravu na kterou nejsou peníze.

1)Balustráda - zábradlí složené z kuželek (balustrů)

Z knihy Josefa Dobiáše Liberecké chrámy.

2002-2006 www.rkc-lbc.cz